כתבה באתר Supersonas

אני אוהבת אנשים ומאמינה בהם, בטוב לבם ובעוצמה הגלומה בהם.
אני מאמינה שיש רק מסע אחד – המסע פנימה, רק כך משנים את העולם.
אני מאמינה בנתינה וביכולת לקבל, בשיתוף פעולה, בבהירות ובהתמקדות.
אני מאמינה שכולנו – אנשים וטבע – אחד.